Saturday

aklfjakljkljkla;fkl;asf asdf as af as as ffs jkaf akljaf as; asdkf asd asdf asf asdf asj asjf as;df asf as asd fas afjaslfja asd asdf asdfj asdj asfj as as asdf asdf asd; jas;fj asdf as a ask asd aks asdfj asdfj asfjasd asdfj asjf asjf asj as as f asfjasljfal asf asdfl as asdfjworking andworking andworking andworking andworing andworking andworking andworking andworking andworking and it working andw working andworking na dworking andworkit adnwonks and it works and works and is working and working and workng anworking andworkign andw orking and working and working and working and wokring and working and working and working and working and working and working and working and working and working and working and working and working and workig andworking andw orking and working and working and working andworkng and working andw orking and working and working andw orking andwo rking andworking andworking andworking andw orking andworking andworking andworking andworking andworking andworking anwdorking andworking andworking anwdorking andworking anwdorking andworking adnworking adnworkinga nworing anwdorking andworking.

It working anworking andworking andworking anworking anworking anworking anworking anworking anworking anworking andworking and working and working and working andwo rking anworking and working adnworking adnworking anworking and working and working and working and working and working andworking and owrking and working and working andworking.asdfaaskfjaskfjasfklffasfasfsdfsdfsf asf asfa fa f a a asasdf a af asf as fa a as asf af fasfas asfas as as as as fas fas fas dfasd asdf as asdf fasd sa as asdf f asf as asdfasf as asdf sadf as asf as asd fas sadf as as fas asf asd saf as asd asf saf ssdf af as asdf asd saf asd sdaf asf asdf fsfsa f asf asf asf asfasf sfasdf asdf sdaf asf asfas fsdasd a

asfasfas afsfasd afas fasd fasdf asdf asd asf asd asdf asf as fasf as f asfa fasas fasd fa fas asdf asf asf asf

asfas fsd fafas fas fasdasdf as fasf asf as fasd fasdf asdf asdf asdf asf sadf asdf as

asfas fas dfsd fsda fasd asdf

asfas fasd fa asdf asd asdf asdf as sdaf asd fasd f

asfasasdf asdf asdf sad as fsad

fasfasasdf asdfasdf asdfasd dfs sdf sdf sasdf asd fasd fasdf sdf asd fsdaf sdf sd fsdf sd fsdaf asd fasd fasd fasdf asdf asdf sd sdf sdas fasd asd fasd fasd asdf asd asdasdf fsd fasdf asdf asdf asdf asdf asd

fasfa fasd fasd fasd fasd fasdf asdf sdfasdsdf sdsa fas fasd fasd fasd fsda fasd fasdf sadf sadf asdf asdf asdf asd

asfas fasd fasd fasdf asdf asdf f f sfas fas asf as saf sadf asdfasdf asdf asf asfasdfa sfasdf afasdf af asdf asfasd

fasfasdf asdf asd fasdf asdf

as

fasfasd fasdfasd fasd fasd

asfasdfasdf asd f

asfasdfas dfasdf

asasdfasdfasdfasdf as df

fas

fasasdf asdf asdf asdf

ffsa

fas

fasdfasasdf asdfasdfasdfasd

fasf

asfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdf as fasd fasd fasd fasd fasdf asd fasdf asdf asf asdfasdf asdf asd fasd fasd fasd asd afsd fasd fasd asdf

s

fasfssdfasdfasd fsda fasd fasdf fasd asd fasdsadfas f

f

asf

sa

fs

f

asf

safasd fasdf sda fsasdf asdf asdf asdf asdfsdaf asd asd fasd fasdf asdf asd fasdf asdf asdf asdfasd asd fda fasd fasdf asdf asf asd fasd fasdf sda fasdf asd fasdf asd fasdf asdf asdf sdaf asdf sdaf asdfasd sdaf asdfasd fasdf asdf

asd fasdfasd fasd fasd fasd fasd as fasdfasd fasd fasd asd

as

f

asf

asfasf

asfasf

as

fas fasdfasd fasdfasd fasd

asf

as

f

as

f

asfas

f

asasdf asdf sadfa sfasd fasd fsd a asd fsdffdf asdf asdf sdfasd fsd fsda fasd fasdasdf asdf sdaf sdf fsd fsd afasd asdf asd fasd asdfsda fsd asd

fasfasf asdf sdaf sdaf sdaf sdafasd asd fasd fasdf sdaf asdf sdaf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdfasd f asd

as

fas

f

sf

asf

asfasfas

f

f

as

f

as

asfasfasfasfasfasfffffaffafasfafaffaff l;kjl; fal; ffaf aa a afj jafjafjj aflsadfjlsaj kj al;jf asfj as;lj asfjsadjflsadjfldfjdlfjaslfasdfhfhasfjklhsklfhasjhflaksdh h f asfsfhhfsdfhashfasdfhsdlhfldfhsdfha

sdfhfhjsdjsldkflsdjfdlasdfkasjflasjflasdjfljflajlfjaslfjaslj slaj lsjf l l ljf a aslf asl ls l slf las flsfj lfj

f

f

fkljalfjlafjlakjfkla jfalasjflasdflasjfasljfl slfjasljfal alfjalsfj lflasjflfjasl falfjandf workinga dnworkingadnworkingadnfworiadnworkingadnwoworighaworking and working and working and working and working and working andw orking andw orking andworking andworking andw orking andwo rking and working and working and working and working andw orking and working and working andw orkign andwworking andw orking and working and working and working and working and working and working and working and working andworking andworking andworking andworking adnworking andworking andworking andworking andworking and working and working and working and woring and working andw orking and working andworking andworking and not whoring and not whoring and not whoring and not whoring and working andworking andw orking andworking and working and working and working and working and working and working and working and working and working.

afasfasfasfas

as

fas

asfasf

asf

a

asf

as

f

asfas

fa

f

ass

df

s

f

ff

sf

f

sfa

fas

fs

fas

faf

asf

asf

asf

f

f

a

fas

f

asf

af

asf

asf

s

ff

sf

sf

asf

sf

asf

asf

s

fas

f

f

f

fsafasf

sd

fsf

f

adsf

f

ff

sdf

f

df

f

df

f

f

f

f

df

f

ff

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

asf

a

df

a

fa

a

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

ff

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xxxx

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

xx

sdf

fasf

asfasfas

fs

fsf

f

f

fdfasfd

f

ff

asd

f

f

asf

as

fs

f

fasd

sf

asd

fsd

f

asf

sd

fs

f

as

fsdfafasf

fs

ad

fas

fdf

f

asfafa

asdf

f

asf

as

f

f

f

f

f

f

f

asdf

asdf

f

df

df

asdf

asdf

asdf

asdf

asfa

f

asfas

f

as

f

asfasd

fasdfasdfasdfasdjkfasjfasl;kfajkljaskl;jfkasjdfkasjfasjflasjfljasfjas

l;fasjfljaslfjaslfjaslfjaslfjaslfjasfjaslfjaslfjaslfjaslfjaslfjaslfjasjfas

asfasfkl;asj;fljas;lfjas;lfjasf

asfas;fjasjf

asfjas;fjas

fjasfasjf;asjkf

asfjasf

asfjasf

asjfas;f

asfjas

fasf;asjfas

fjasl;fas;jfas

asfjkas;fja;fj

afjaklsfas;jfask;k;fjfjffafjasfjka

fafasjfas

faskfjas

faskflas

fasjf

asfjasfjkasf;jklasfjasfjasfjkasf

asfasfjasf

asfkasfjas;fj;asjf;kaskfljasfjasdjfasjfasjfsajfjkasfjasfkasdfkljdfkljsdfjljfjlfs

fkf;fjklasfjklfjdfjfasklfjasfjasfjasfjkafjasfjasdfjasdfl;jksadl;fjasdfljkasfl;jkasf;alsfjas;lfjas

fasfas;klfjaskl;jf;fjsal;fjas;jlfkf

asfasf;asjkldfas

fasf

asfas

fas

fasf

asfasffs

fsfasdkfas

fas

f

asfas

f

as

f

af

afasf

as

fs

f

af

as

fa

f

asf

asf

a

sfas

fasfasdfjkasfasdfasdkslfjklasfjkjwoskfjalsdfjwjorikingasfkasjfworkingasdnworkigna dn working and working andworking andworking andworking andworking and working and working and working an working andw orking anworking andworking anworingandworkigna nd workingandworkingadfkajdl;fjasfjas;fjaskfjas;klfjajkfjksdajkjkfjkfjksdfjkjkfjkasdfjkfdjksd

fjkjkjksdfjsdfjkkjjksdjkfjkfkfjaskl;ffjaskfj

fasffjfjskafj

fasfas

fas

fjksaf

asf

asf

sf

f

f

f

sf

f

asf

sf

safas

ff

f

s

f

s

f

asffsf

sf

sf

asdfasfasdfasfasdfsfsdfsfasfsafsafasfasfasfasfsafasfasfasfasfasf

asfasfasfasfsfasfsadfsdfsfasfasfasfsfsfafdffsasdfsdffsdsdfsdfsdfsdffddffdsdfsdfsdf

sdfsdfsdsdfsdffsdfsdfsdfsdfsdfsdffsdfsdfsdffdsdfdfsfddfsfddfsdfdfsdffsdfdsfsd

sdffdsdasdasfasfasfasfasfasffasfasfasfasfasfasfasfasdfasdfasfasdfasfasdfasdfasfas

fasfasfasfasfasfasfasdfasfasfasfasfas

asdfasdfasdfasdfasfasdfasdfasfasfa

asdfasfasdfasdfasdfasdfa

asdfasdfasfasdfas

af

af

a

faa

asdf

asfasfaf

asf

a

fa

f

faf

af

af

a

f

ff

f

f

sf

f

f

df

f

f

f

f

f

f

f

f

faf

asf

adf

f

asdff

f

f

f

fd

ff

f

dfs

f

sdf

dfsf

df

ddf

sf

d

df

f

f

f

fd

fdf

df

fsd

asdf

ff

fdf

df

f

f

df

fdf

f

adf

asdf

a

fa

fasdf

as

fasdfas

dfasd

fasd

f

asdf

asdf

as

df

asdf

asfas

fasdf

asdfasdf

as

df

asdf

asdf

asd

f

asdf

asd

fasd

fasd

fasd

fasd

fasd

fas

df

asd

fas

df

asdfs

dfas

fasdf

as

dfas

dfsa

fasd

fasd

fsad

fas

dfasfasdfasdfsadfdfdfasfasdf

asfasdf

asdf

asdf

asdf

asdf

asdf

asd

f

asf

asdf

as

dfas

df

asdf

asd

fasd

fasdf

asdf

asdf

asdf

asdf

asdf

asdf

asdf

asd

fasdf

asdf

asd

fasdfasdfsadfasdf
asf

asf

asf

asasfa

sfas

as

fasdf

asdfasd

fasdf

asdfa

sfsadfasdfasdfasdf

asdf

asdfasdf

asdf

asdf

afasfas

asdf

asdf

asdf

asdf

asdf

asdfa

sdfasd

fasdf

asdf

asdf

asdf

asdf

asdfa

sfas

dfasdfa

sdf

asdfasd

fs

adfsd

f

sdfdf

sdf

sdf

fdssdaf

sdf

sdf

sdf

fds

dfs

df

dfs

asdf

dfs

fds

sdf

asdf

dfs

sdf

sdfa

sdfa

sdf

sdf

aasdf

asdf

dfsdf

sdf

sdf

sdf

dfs

sdf

sdf

sdf

sdf

sdf

sdf

sdf

sdf

dfs

asdf

dfs

dfs

sdf

df

asdf

asdf

fdsdf

aasd

fasd

fasd

f

asdf

sd

dfs

sdf

dfsasdf

sdf

sdf

sd

fdf

sdf

sdf

df

sdf

ssdf

df

sdfdfs

sdfakasdfajsdf;kj;fjfjkask;dfj;jf; f ksffasdfasdf s sdfkj asdkf sdkf asdkl;f askf asdf df sfj jas jkaf askl;f askl;fj as;fl sdf asdkf asdf askl;df as;ldf asdfj ;asdjf as fsaf asf asdk fasdj asjfas ask fasdj asdj faskl;jf askl;fasklfj asdkl;fj asl;fjas l;fjasfj asldkfj asdfjasdfjasf;lja sfajs fjas faslj aslfj asl;fj asfjasdf asdfasdfasdfasdlfjasdlfsjadfjsdfj j ffdj sdffjsdadfjklssdfasdfkl;fjfdj f fj fdjk fjfjk j kfjklsd jksdfdf df s fdssdfdf fd sdf df sadf sfd df sdf s df fdfd df fd sfd saf sddf df df f d asdffsdd dfs fda asd d sdf asdf dfs dfs df sf dsdf f d sdf fds fd sdf df dfs df df df df dfsasdfasfas fas fasd f sda fsadf asdf sd fsd af asdf sdf asdf asdf asdfasdfasdfasd fasd fasdfasdfasdf asdfasdfasdfas fas dfasdfasdfas dfasdfasdfasdf asdfasdfasdfasdf as asdfasdfasdfas fasdfasdf afasf fasfasdf fasdf asf asf asdf asdf asd fasd f asf asdf asd fasd fas df asdf asd fasd fas df asf asd fas df as fas df asd fas f asd fas df asdfasd fasd asf asf asfjasas sadfasd fsd fsd fsd f sdf sd sd sdf sd fasd fs af asf as fas fasdf sdf sad fasd fjkjkl j j l jkl jkl kl j lk jljklkl kj jkl lk jk jkl jkl j jkl jj jkljkl jkljk klj kl jkl jkljklj kljkl klj llk jl kjkl jlkj l jkl j jkand working and working and working and working and working and working and walking an walking and walking and flying and flying and flying and flying and flying and flying and flying and flying and flying and flying and flying and flying and driving and driving adnmoving andmoving and moving and moving andmoving and driving abnd driving and driving and driving and driving and riving and riving and driving and driving and driving and driving and driving and driving and driving an driving and flying and lfying and flying and flying and flying and flying and lfying and flying and flying and flying and flying and flying andfl ying andflying andf lying and flying and flying and flying and high flying and hgh flying andf lying high and flyin high and flying high andflying andflying andflying and flying and flying adnflyihng.

Monkey Munney


If the words of this little sample taste of the one hundred or so pages of this eBook have moved you in any way perhaps you might wish to konsider making an inquiry of any kind direkted at the publisher at BiggBankBizz@gmail.com. And Finally...Thank You. And Thank You And Again Thank You. So Much. Many Thanks. For Everything. Most Especially For The Stuff That Is Kalled Love.